KERESÉS
 


 Rendszerbevezetés

Az egyszerű, dobozos termék értékesítéstől a rövid átfutású miniprojekteken át az alapos igényfelmérésen alapuló, gondos testreszabást és több hónapos bevezetést igénylő projektekig ível a SZÁMADÓ feladatainak skálája, a megbízó igényeitől, folyamatainak összetettségétől függően. Dobozos termék választása esetén a felhasználó alapvetően önállóan végzi a SZÁMADÓ rendszer telepítését, megtanulását, használatba vételét. Ha azonban bonyolultabb a cég működése, komplexebbek az igények, akkor projekt-típusú bevezetésre van szükség, amelyhez a SZÁMADÓ-nál szakképzett és tapasztalt konzulensi csapat áll rendelkezésre.

A SZÁMADÓ bevezetési projekt tipikus szakaszai és mérföldkövei:

 • Cél meghatározása
 • A projektben részvevő személyek kijelölése 
 • Átvilágítás 
 • Specifikáció készítése 
 • Specifikáció elfogadása 
 • Programozás 
 • Kulcsfelhasználók oktatása 
 • Nyers tesztek 
 • Üzemi tesztek a kulcsfelhasználók által 
 • Paraméterezés 
 • Próbaüzem 
 • Éles indulás 
 • Finomhangolás

Ezen a feladatok egy része a háttérben zajlik, a többi azonban folyamatos együttműködést tesz szükségessé a bevezető és a megbízó között. A következőkben azokat a pontokat mutatjuk be, ahol a legfontosabb a jó együttműködés a közös siker érdekében.

Projektcsapat felállítása, kulcsfelhasználók

Egy vállalatirányítási projekt elsősorban mérésről, számokról, elemzésről, folyamatokról, informatikán alapuló rendszerekről szól, de az egész szervezet működését, a mindennapi munkát is jelentősen befolyásolhatja - így elsőként az emberi tényező fontosságáról szólunk.
A bevezetési projekt sikerének egyik alapfeltétele a megrendelői oldalon kijelölt kulcsfelhasználó(k), aki aktívan részt vesz a bevezetés minden fázisában, elsőként tanulja meg a rendszer használatát és közvetíti az igényeket a számadós projektvezetők felé. A kulcsfelhasználó felelőssége a bevezetések során kiemelt jelentőségű, hiszen ő az, aki a belső folyamatokat és a kollegákat ismeri, a szükséges informatikai alapismeretek birtokában van, és így ő lesz képes a megrendelői oldalon a projektet összefogni. Ő lesz az, aki a végfelhasználókat oktatja (a SZÁMADÓ tanácsadók segítéségével), az egyes munkafázisok begyakorlását ellenőrzi. Végső soron a rendszer indításának sikere nagymértékben az ő kezében van. Ehhez természetesen megfelelő jogokat, kötelezettségeket és erőforrásokat (munkaidőt) is a kulcsfelhasználó rendelkezésére kell bocsátani.

Célmeghatározás átvilágítással, specifikáció

A rendszerbevezetési projekt az elérendő cél megfogalmazásával kezdődik, majd a célhoz vezető megoldások kidolgozásával folytatódik. Annak érdekében, hogy a megvalósítandó rendszer ne csak leképezze a cégnél épp aktuálisan működő folyamatokat, hanem hosszú távon is hatékonyan használható keretet adjon a működéshez, érdemes megragadni az alkalmat, és szánni némi időt a folyamatok újragondolására, összehangolására, esetleg a cégen belüli munkamegosztás definiálására, esetenként átalakítása, racionalizálására. Így a SZÁMADÓ rendszerben leképezett folyamatok már egy jól átgondolt, logikusan működő, hatékonyabb cégfelépítést, a belső folyamatok újragondolását veszik alapul.
A SZÁMADÓ szakemberei aktív részt vállalnak ebben a munkában, hiszen a rendszerbevezetésnek fontos része az átvilágítás és a specifikáció elkészítése, s ez nem csupán informatikai, hanem szervezői, rendszertervezői feladat. Fontos, hogy csak a két fél - a rendszerbevezető tanácsadó és a megbízó közös munkájával valósítható meg jól.
Az átvilágítási folyamat célja, hogy a SZÁMADÓ szakemberei megismerjék a vállalkozás belső folyamatait, és az ügyféllel közösen jól és pontosan definiálják a célokat. Ilyenkor zajlik az egyedi megoldások megtervezése, vagyis a SZÁMADÓ vezető rendszerszervezője ilyenkor tervezi meg, hogy milyen adatstruktúrák, és összefüggések azok, amelyekre az egyedi fejlesztést építeni lehet és kell.
Az átvilágítás utolsó fázisa a specifikáció megírása, folyamatos egyeztetések közepette. A vezető rendszertervező és a projektvezető által már elfogadott specifikációt a SZÁMADÓ prezentálja a megrendelő vezetőinek is. Fontos ennek minél magasabb szinten való megismerése és elfogadása, hiszen a megrendelő által elfogadott specifikáció a bevezetésre kerülő projekt alapdokumentuma. Az itt leírt technikák, logikai kapcsolatok, folyamatok kerülnek megvalósításra a programozás és a bevezetés során, és utólagos módosításuk jelentős késést és költségnövekedést eredményezhet. A specifikáció - annak elfogadása után - tehát a végrehajtás alapdokumentuma. Ebben az írott anyagban került rögzítésre, hogy a projekt bevezetésének egyes szakaszaiban mit, és milyen módon kell megvalósítani a feleknek.

Oktatás és tesztelés

A programozással egy időben kezdődik a kulcsfelhasználók oktatása, hogy mire az egyes programrészek elkészülnek, a kulcsfelhasználók már olyan tudással rendelkezzenek, hogy képesek ezek véleményezésére, tesztelésére. A programozás végeztével a kulcsfelhasználók és a SZÁMADÓ rendszermérnök elkezdik a beállítások véglegesítését, majd a kulcsfelhasználók megkezdhetik a próbaüzemet. A felmerülő hibákat a SZÁMADÓ korrigálja.
A felhasználók oktatását a kulcsfelhasználók végzik a SZÁMADÓ rendszermérnök bevonásával. Ennek során már minden munkatárs a saját munkájához szükséges ismeretanyagot sajátíthatja el a működő rendszerben.
Az oktatás kiemelt fontosságú speciális szakasza a tesztüzem. Ekkor már valós eseményeket modelleznek, rögzítenek a felhasználók. Nem ritkán a valós gazdasági eseményeknek az új rendszerben történő rögzítése zajlik. Ennek a szakasznak a célja, hogy kialakuljanak a felhasználói rutinok, az új folyamatok beidegződjenek, és, amennyiben egyes pontokon még hibák jelentkeznek, azt javítani lehessen.

Éles üzem

Az ezután kezdődő éles üzemben a SZÁMADÓ rendszermérnök továbbra is jelen van, akár a helyszínen is. Elsősorban a kulcsfelhasználókat segíti, de szükség esetén támogatást ad a felhasználóknak is, és ebben a szakaszban véglegesítésre kerülnek a vezetői jelentések, kimutatások. Általában az éles indulás után 4-6 héttel kerül sor a projekt lezárására, a rendszer átadására, s ekkortól a SZÁMADÓ ügyfélszolgálat áll rendelkezésre a felmerülő hibák kijavítására vagy kérdések megválaszolására.HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS:
(kérjük, adja meg e-mail címét)

 
SZÁMADÓ KFT.
1091 Budapest Üllői út 119. | Telefon/fax: 215-0256 | E-mail: mail@szamado.hu

Grafika & Kép: KHP Budapest |programozás: WebGeneral