KERESÉS
 


Ügyvitel és vállalatirányítás: NagySzámRendszer

A SZÁMADÓ ügyviteli alaprendszer és kiegészítő moduljainak funkciói

A NagySzámRendszer projektek a SZÁMADÓ - 01 ügyviteli alaprendszerre, és annak kiegészítő moduljaira épül. Ez még abban az esetben is igaz, amikor úgynevezett egyedi fejlesztésű megoldással valósul meg egy Vállalatirányítási projekt. Az Egyedi megoldások esetén is kivétel nélkül a SZÁMADÓ rendszerek meglévő alapjaira épülnek az új fejlesztések, és azokat felhasználva jönnek létre az egyedi elvárásoknak, vagy folyamatoknak megfelelő hatékony feldolgozó felületek, és megoldások.
Ezért is lényeges, hogy vázlatosan, de áttekintsük azokat a legfontosabb funkciókat, melyeket a SZÁMADÓ Ügyviteli alaprendszer, és kiegészítő moduljai nyújtanak. A Mini projekt típusú bevezetések során éppen ezek a funkciók, tudások alkalmazhatóak egyedi fejlesztési megoldások nélkül.

A SZÁMADÓ-01 ügyviteli rendszer

A SZÁMADÓ-ban más hasonló szoftverektől eltérően nem különülnek el olyan élesen a könyvelési és pénzügyi rögzítési feladatok. Az alaprendszer azonnal képes eleget tenni mindkét funkciónak. E rendszer része az adóbevallás, a különféle pénzügyi és főkönyvi listák, kartonok, a mérleg és eredmény- kimutatás, s további kimutatás készítők, munkaszámok kezelése, stb. Számos funkció segíti a felhasználó munkáját, ilyenek pl. a folyószámla rendezés (pl. kerekítések elvezetése esetén), a kompenzálás, a banki szoftverekkel való kapcsolat, stb. Alap esetben a könyvelés minden mozzanata egyetlen, de rugalmas adatbeviteli felületen történik. Lényeges tulajdonsága, hogy ez a kezelői ablak a belépett felhasználó által kezelt belső folyamatokhoz igazítva paraméterezhető, így a felhasználók számára szinte egyéni kezelőfelület hozható létre. Az adatmezők kitöltését segédlisták gyorsítják, a hiányzó törzsadatok (ügyfelek, cikkek) kilépés nélkül rögzíthetőek. Az adatbeviteli képernyő tartalma az előforduló feladatokhoz igazítható, így tetszőleges számú adatbeviteli űrlap készíthető. Az előre elkészített űrlapok közül könyvelés közben is egy mozdulattal elővehető a legkényelmesebb.

Számlázás és egyéb ügyviteli bizonylatok

Bár alapvetően a SZÁMADÓ - 01 a könyvelői és pénzügyi feladatok kiszolgálására készült, mégis a számlázás, szállítólevelek, és más ügyviteli események is e modulban található un. bizonylat karbantartó felületen történik. A számlák, szállítólevelek, pénztár-bizonylatok és egyéb nyomtatványok formátuma és tartalma szabadon tervezhető, ez a különleges számlázások esetében fokozottan hasznos tulajdonság lehet. A nyomtatványok háttereként előre megrajzolt vektorgrafika használható, a taralmi rész tervezéséhez a SZÁMADÓ biztosít eszközöket. Ilyen módon pl. az idegen nyelvű számlák készítése is megoldható felhasználói eszközökkel.

Különleges számlázási eljárások

A hazai számviteli előírások nevesítenek néhány különleges számlázási helyzetet, melyekre a valamennyi SZÁMADÓ program felkészült. Ezek, felsorolás szerűen:

 • Előleg számla: Az előleg kezelése sajátos könyvelési technikát igényel. A SZÁMADÓ-val nyomon követhetőek az előlegszámla folyamatai, azok helyesen könyvelődnek le, valamint az adóbevallásokban a számlák a törvényi előírásoknak megfelelően szerepelnek. A rendszer kezeli a folyamatos teljesítésű előlegszámlát is.
 • Árrés ÁFÁ-t tartalmazó számla: Pl. az idegenforgalomban, vagy a használtcikk kereskedelemben használt fogalom az árrés ÁFA. E feladat számlán való kezelését, valamint a törvényes adóbevallási feltételeit teremti meg a SZÁMADÓ.
 • Fordított Áfa: Bár a kezdeti széleskörű használati szabályozás szűkült, azért még ma is létezik.
 • Sztornó számla: A sztornózandó számla megjelölésével egy gombnyomásra elkészíthető a sztornó számla.
 • Jóváírások: A szállítói és vevői jóváírásokat egyszerűen kezeli, úgy, hogy a készletmozgások esetleges költségmódosító hatását is képes egyidejűleg figyelembe venni.
 • Jóteljesítési és garanciális visszatartások: Főleg az építőiparban alkalmazott eljárás, amire a SZÁMADÓ program is fel lett készítve.
 • Számlázás devizában: A legkülönbözőbb változatok jönnek létre, lehetnek ezek haza környezetben vagy export, import esetében, és Unión belüli ügyletek esetében is. Alapvetően az Áfa kezelés tekintetében kell ezek között különbséget tenni.
 • Bizonylatok láncolata: mivel a SZÁMADÓ rendszerben a vevői ajánlat, majd rendelés, a szállítólevél, és a számla, mind bizonylatok, ezért célszerűen felmerül az igény, hogy ezek egymásból való következését lehessen követni, sőt a rögzítés során könnyítse meg a kezelő dolgát, hogy a szükséges adatok egy része, vagy esetleg azok teljes egészében a korábban rögzített bizonylaton már szerepelnek. Ezt hívjuk bizonylatok láncolatának.
 • Elektronikus számla: napjainkban terjedőben van az elektronikus számlázás, vagyis az, amikor a számlát nem nyomtatjuk ki, hanem valamilyen elektronikus formában továbbítjuk azt a vevőnek. A SZÁMADÓ úgy az elektronikus számla kibocsátására (akár konszolidátor szolgáltatás nélkül is), és a befogadására, és archiválására alkalmas.
Az alaprendszer számos további funkcióval rendelkezik, melyek alkalmazásával a teljes ügyvitel megalapozható. Ilyen funkciók pl. a Munkaszám kezelés, a különféle kartonok, analitikák, jelentések, pénztári funkciók, banki kapcsolatok, stb.

SZÁMADÓ-04 Deviza modul

Lehetővé teszi a deviza számlák könyvelését, elkészítését és nyomtatását. Ily módon deviza folyószámlát, árfolyam eltéréseket kezel, és ahol szükséges ellátja a deviza-készletek vezetésével kapcsolatos speciális feladatokat. A SZÁMADÓ tetszőleges devizanemben képes a teljes könyvelést nyilvántartani keresztárfolyamok alapján is un. alternatív devizában. Az egyes pénznemek közötti átváltással a listák a megadott valutára átszámítva tartalmazzák az értékeket. Külföldi tulajdonosok szívesen élnek ezzel a szolgáltatással, mivel így a számukra könnyebben értelmezhető saját devizában értékelhetik a vállalkozásaikat.

SZÁMADÓ-05 Menedzser modul

Partner, bizonylat és tétel menedzserek találhatók a modulban a controlling rendszer részeiként. Az egyes adatobjektumok koncentráltan tartalmazzák az adott partnerre, cikkre, bizonylatra vonatkozó legfontosabb információkat táblázatos és grafikus formában. Ezek a felületek szinte minden információt megmutatnak, amik a rendszerben fellelhető egy-egy cikkről, partnerről vagy munkaszámról. Ezeknek a moduloknak az alapvető küldetése az egyes információk gyors megmutatása, elsősorban a képernyőn, és csak kisebb részben listákon. Ezek az információk a rendszerből különféle listákkal vagy kimutatás-varázslókkal vagy egyéb eszközökkel is kinyerhetőek, de míg a listák jellemzően sok cikk, vagy sok partner összegyűjtött adatait mutatja meg, addíg a menedzser felületeken egyszerre mindig egy elemet (cikket, partnert, munkaszámot) vizsgálunk, és annak pillanatok alatt érjük el a különféle szempontok szerinti adatait.

SZÁMADÓ-07 Rendelés modul

Vevői és szállítói megrendelések kezelésére alkalmas eszköz. A folyamat a vevői rendelésből indul ki, (sőt, ennek a modulnak a része a vevői ajánlat készítés is), amit vagy kiszolgálunk, amennyiben van elegendő készlet, vagy innen indítva un. anyagigényt adhatunk fel pl. a beszerzési osztály felé, ahol a szállítói rendeléseket kezelik. Sokszor azonban a rendelési folyamatok a fenti modellnél jóval bonyolultabbak, sokszor logisztikai folyamatok, esetleg komisiózás, vagy más összekészítés tartozik hozzá, stb. Ilyenkor a rendelési folyamatok ismeretében készül el az egyénre szabott egyedi megoldás, mely ez esetben szervesen kapcsolódik a teljes SZÁMADÓ rendszerhez.

SZÁMADÓ-08 Többnyelvű adatkezelő modul

A nyelvi modul segítségével a rendszer tetszőleges idegen nyelvre fordítható, beleértve a kezelői felületeket, és a megjelenő listákat, nyomtatványokat. A nyelvi modul része a feltölthető szótár. Jelenleg az angol fordítás készült el a rendszerhez.

SZÁMADÓ-09 Dokumentumkezelő modul

Egy vállalkozásnak működése során számos külső és belső dokumentum feldolgozásával kell megküzdenie. A bejövő dokumentumokat iktatni, csoportosítani kell, szignálni kell a felelősökhöz, nyilván kell tartani, hogy tudjuk, hol tart a jóváhagyási folyamat, és a jóváhagyások után a könyvelés számára át kell adni. Ezen feladatok hatékony összefogására készült el a SZÁMADÓ Dokumentumkezelő. Ennek a szoftvernek a segítségével a hagyományos postakönyv (vagy iktatókönyv) nem csupán feleslegessé válik, hanem egy jóval hatékonyabb eszköz és munkafolyamat lép a helyébe. Valamennyi dokumentum elektronikus formátumban kerül a rendszerbe, az érintett személyek tehát a dokumentumot a számítógépükön tudják megnézni, legyenek a vállalkozás bármelyik telephelyén. Megfelelő beállítás esetén, csak valamennyi felelős jóváhagyása után válik a könyvelés számára könyvelhetővé az adott bizonylat

SZÁMADÓ-10 Értékesítési/készlet modul

A raktárkezelés, valamint az értékesítésben felmerült igények kielégítésére alkalmas eszközöket tartalmazó modul. Főbb tulajdonságai a következők:

 • Tetszőlegesen sok raktárt képes kezelni, létrehozhatóak belső és külső raktárak is.
 • Tartalmazza a forgalom-elemzéshez szükséges kiértékelő alkalmazásokat, gyors és pontos információt biztosít a gazdálkodónak.
 • Képes automatikus árengedmény rendszerek kialakítására és paraméterezése, illetve a teljes árstruktúra kezelésére (pl. átárazás).
 • Mérlegelt átlagáras eljárásokkal vagy FIFO módszerrel számol anyagköltséget vagy ELÁBÉ-t.
 • Teljes körű vagy részleges és leltárt készít időszakokra vetítve vagy év végén.
 • Bizományosi készleteket lekezeli, mindkét megközelítésben: akár mi adunk át bizományosi értékesítésre árut, akár mi vesszük át azt.
 • Képes többféle nyilvántartási mértékegységek kezelésére, és az azok közötti átváltásra.

SZÁMADÓ-14 Tárgyi eszköz modul

A tárgyi eszközök teljeskörű nyilvántartására alkalmas eszköz. A nyilvántartó lapok alapján automatikusan végzi az aktiválások, leírások, értékesítések könyvelését.

SZÁMADÓ-15 Gyáriszám nyilvántartás

Minden egyes termék egyedi útja nyomon követhető e modul segítségével. Megoldható az egyedi és az ömlesztett anyagok minőségbiztosítási nyilvántartása. ISO rendszerek üzemeltetése mellett elengedhetetlen az alkalmazása.

SZÁMADÓ-16 Csoportos számlázás

E modul segítségével nagytömegű, előre meghatározható tartalmú számlát lehet készíteni. Három számlázási metódust tartalmaz:

 • A partnerekhez rendelhetők tervezett kötelezettségek, amelyeket havi rendszerességgel a rendszer kiszámláz. A tervezethez hozzárendelhető az időszak is, amely meghatározza azokat a hónapokat, amikor a számlát még el kell készíteni. "
 • A megadott időszakban keletkezett szállítólevelekről lehet készíteni számlát. Az számla az időszakban keletkezet szállítólevelek tartalmát partnerenként összesíti, arról kívánságra számlát készít, illetve a számlán feltünteti a szállítólevelek számát. "
 • Számlázás vevőrendelés alapján. A vevők által leadott rendelések tételei közül a készletből teljesíthetőeket összegyűjtve számlázza ki. "

SZÁMADÓ-17 Termelés modul

Az alaprendszernek része az un. egyszerűsített termelés kezelése, melynek segítségével nagyon egyszerűvé válik a legyártott készletek utólagos rögzítése. Egyetlen műveletben kerülnek le a készletről az alapanyagok, és kerülnek készletre a legyártott termékek. Számos esetben azonban ennél többre van szükség, meg kell tervezni, hogy mikor mit és mely gépeken fogunk, gyártani, van-e elegendő gépkapacitás, lesz-e elegendő alapanyag a gyártásra tervezett napon, melyik műszak mennyit gyártott, gyártási számokat kell anyagfelhasználás, és késztermék oldalon kezelni, esetleg az alapanyagok, és/vagy a késztermékek esetében szigorú polcraktári rendszert kell kialakítani. Ezekben az esetekben egyedi fejlesztéssel valósítjuk meg, de itt is a SZÁMADÓ-01 alaprendszerhez szervesen kapcsolódva. Termelési folyamatok programozásának feladatait és költségeit a projekt típusú, bevezetéssel járó szerződéseink szabályozzák.
 
 
 
 
 
Normál színes számla Normál egyszínű számla Fekvő, egyedi formátumú számla Egyedi formátumú számla Vízjeles logóval ellátott számla
Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Add az iWiW-hez Add a Google Reader-hez


HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS:
(kérjük, adja meg e-mail címét)

 
SZÁMADÓ KFT.
1091 Budapest Üllői út 119. | Telefon/fax: 215-0256 | E-mail: mail@szamado.hu

Grafika & Kép: KHP Budapest |programozás: WebGeneral